Tsugio Matsuda
Japan
Piloto

Tsugio Matsuda

Equipe Nissan
23